Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Pełną treść dokumentu określającego zasady rekrutacji do klas pierwszych
wraz z terminarzem postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego
pobrać można z naszego serwisu internetowego:

Regulamin rekrutacji

Aby przejść do systemu rekrutacji kliknij obrazek: