2022.06.07
Technik turystyki - nowe perspektywy

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Koszalinie i Lokalną Organizacją Turystyczną w Mielnie. W wydarzeniu tym udział wzięli: Przemysław Krzyżanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina, Krzysztof Stobiecki - Dyrektor Wydziału Edukacji oraz Renata Zmysłowska - Główny Specjalista Wydziału Edukacji.

Porozumienie podpisane zostało pomiędzy Gminą Miasto Koszalin, organem prowadzącym Zespołu Szkół nr 1 i Lokalną Organizacją Turystyczną w Mielnie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Bogusława Adamów i Wiceprezesa Zarządu - Dominika Gronet.

Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z obszaru turystyki, które ułatwią absolwentom kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.