skład Rady Rodziców
Katarzyna Steigert - przewodniczący
Magdalena Słomka - zastępca przewodniczącego

Komisja rewizyjna
Jolanta Trojanowska - przewodnicząca
Agnieszka Świtała - członek
Jarosław Skawiński - członek
Aneta Oleksy - sekretarz

 

Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców
wynosi według deklaracji minimum 60 zł. rocznie (6 zł. miesięcznie)

Wpłat dokonywać można jednorazowo lub w ratach
za pośrednictwem skarbnika klasowej Rady Rodziców podczas zebrania,
osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

97 1240 3653 1111 0000 4188 2559

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.