Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Koszaliński Komitet Obchodów Ważnych Rocznic Narodowych. Wyróżnieni uczniowie otrzymali za swoje prace o tematyce patriotycznej nagrody książkowe. Z naszej szkoły wysłano 9 prac uczniów. Opiekunem była p. Marta Jagiełowicz.