W piątek 26 października odbyło się uroczyste zakończenie projektu połączone z pokazem sprzętu militarnego i prezentacją grup rekonstrukcyjnych oraz poczęstunkiem w formie wojskowej grochówki.

Dla najaktywniejszych uczniów przewidziany jest wyjazd do Warszawy w ramach którego planowane jest zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 

HARMONOGRAM

Obchody organizowane są przez Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Koszalin, Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej i są finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Projekt „Stulecie gospodarki niepodległej Polski" jest częścią koszalińskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i Rektora Politechniki Koszalińskiej