PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2017 / 2018

Termin Klasa
4.09-29.09.2017 r. II H Technik hotelarstwa
2.10-27.10.2017 r. II T Technik obsługi turystycznej
6.11-1.12.2017 r. III L  Technik logistyk
29.01-16.02.2018 r. II A Technik ekonomista
29.01-9.02.2018 r. II C Technik handlowiec
26.02-23.03.2018 r. III T Technik obsługi turystycznej
12.03-23.03.2018 r. III C Technik handlowiec
7.05-25.05.2018 r. III A Technik ekonomista
7.05-1.06.2018 r. III G Technik żywienia i usług gastronomicznych
III H Technik hotelarstwa

 

Dni praktyk klas kucharskich

I K – poniedziałek
II AK – wtorek, środa
III AK -  czwartek, piątek