PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH
w roku szkolnym 2019 / 2020

Termin Klasa
30.09-25.10.2019 r. III T Technik obsługi turystycznej
4.11-25.11.2019 r. II A Technik ekonomista
4.11-2.12.2019 r. III L Technik logistyk
20.01-7.02.2020 r. III A Technik ekonomista
24.02-20.03.2020 r. III G Technik żywienia i usług gastronomicznych (projekt UE)
11.05-22.05.2020 r. III C Technik handlowiec
11.05-5.06.2020 r. II T Technik obsługi turystycznej
4.05-29.05.2020 r. III H Technik hotelarstwa (projekt UE)
18.05-15.06.2020 r. II H Technik hotelarstwa (projekt UE)

 

Dni praktyk klas kucharskich

I K – poniedziałek
I KG – poniedziałek

II K – wtorek, środa
III K -  czwartek, piątek