Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu zawodowego w 2019 r

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2018/2019
Harmonogram egzaminów zawodowych
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Oznaczenia kwalifikacji i symbole zawodów
Komunikat o przyborach - część pisemna
Komunikat o przyborach - część praktyczna