Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu zawodowego w 2020 r

Komunikat OKE o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020
Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ZAWODOWEGO w roku szkolnym 2019/2020
Harmonogram egzaminów zawodowych - lato 2020
Wytyczne na egzamin zawodowy - lato 2020
Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego
Oznaczenia kwalifikacji i symbole zawodów
Komunikat o przyborach - część pisemna
Komunikat o przyborach - część praktyczna
Opłata za egzamin zawodowy