Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2019 r

Terminy przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych w 2019 roku
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2018/2019
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w nowej formule
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w starej formule
Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki
Arkusze
Informatory od roku szkolnego 2014/2015