Procedury organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2020 r.

Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2019/2020
Matura 2020 - część ustna
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w nowej formule
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w starej formule
Komunikat o przyborach i materiałach pomocniczych
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki
Arkusze
Informatory od roku szkolnego 2014/2015