skład Rady Rodziców
Jacek Marcinkowski - przewodniczący
Katarzyna Steigert - zastępca przewodniczącego
Andrzej Kondek - członek honorowy

Komisja rewizyjna
Jolanta Trojanowska - przewodnicząca
Agnieszka Świtała - członek
Jarosław Skawiński - członek
Aneta Oleksy - sekretarz

 

Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców
wynosi według deklaracji minimum 60 zł. rocznie (6 zł.miesięcznie)

Wpłat dokonywać można jednoroazowo lub w ratach
za pośrednictwem skarbnika klasowej Rady Rodziców podczas zebrania,
osobiście w sekretariacie szkoły.lub przelewem na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika

97 1240 3653 1111 0000 4188 2559

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Zestawienie wydatków z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019