2018.02.12
Z kart historii - deportacja Kresów Wschodnich

W lutym obchodziliśmy 78. rocznicę pierwszej zorganizowanej deportacji ludności polskich Kresów Wschodnich w głąb ZSRR. Efektem zsyłek Polaków na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940-1941 było wysiedlenie około jednego miliona Polaków z ich rodzinnych domów. 

Jednym z naocznych świadków tych wydarzeń jest pan Kazimierz Krupiński, obecnie wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie. Na zaproszenie nauczycieli historii naszej szkoły odbyło się kilka spotkań z uczniami klas pierwszych, którzy wysłuchali opowieści o tamtych wydarzeniach widzianych wtedy oczami mniejszego i większego już dziecka. Podzielenie się swoimi doświadczeniami życiowymi z młodym pokoleniem jest jednym z najbardziej ciekawych i trwałych doświadczeń w nauczaniu i rozumieniu historii swojego państwa i narodu.