Informacja o projekcie Wsparcie na starcie

 Od października 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie rozpocznie się II rok projektu RPOWZ 8.4 Wsparcie na starcie. Projekt, który realizowany jest od września
2017 r.,  skierowany jest do uczniów Technikum Handlowego i Technikum Zawodowego. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia oraz poniesienie wyników osiąganych przez uczniów w egzaminach zewnętrznych.

W ramach projektu uczniowie Technikum Handlowego (klas I-IV) otrzymają wsparcie w postaci następujących zajęć:

 • dodatkowych zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas I, II, III, IV,
 • warsztatów matematycznych rozwijających uzdolnienia matematyczne: gr.1. – warsztaty rozwijające twórcze myślenie; gr.2. – warsztaty wykorzystujące program Geogebra
  do wizualizacji zagadnień z matematyki, gr.3. – warsztaty rozwijające umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych- logicznego rozwiązywania problemów,
 • warsztatów matematycznych dla maturzystów,
 • dodatkowych zajęć wyrównawczych z geografii dla klas III i IV,
 • dodatkowych zajęć wyrównujących kompetencje komunikacyjne w zakresie posługiwania się językiem angielskim dla klas I i II,
 • warsztatów i kół zainteresowań z języka angielskiego dla klas III i IV.

W ramach projektu uczniowie Technikum Zawodowego (klas I-IV) otrzymają wsparcie w postaci następujących zajęć:

 • dodatkowych zajęć z języka polskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego kształtujących kompetencje komunikacyjne dla klas IV,
 • dodatkowych zajęć z języka polskiego rozwijających uzdolnienia humanistyczne uczniów: koło aktywnego odbiorcy dzieła sztuki, koło młodego filmowca,
 • warsztatów z języka polskiego rozwijających umiejętności pracy zespołowej: koło teatralne, koło dziennikarskie, warsztaty komunikacyjne,
 • dodatkowych zajęć z geografii dla uczniów klas III technikum obsługi turystycznej i IV klasy technikum hotelarstwa,
 • warsztatów geograficznych rozwijających uzdolnienia geograficzne uczniów (2 grupy).

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w zajęciach z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu zostały doposażone w sprzęt niezbędny
do realizacji zajęć pracownie: matematyki, języka polskiego, geografii, języka angielskiego.

 

NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

 

Ogłasza się nabór kandydatów wśród uczniów klas I – IV Technikum Zawodowego do II edycji projektu Wsparcie na starcie. Formularz zgłoszeniowy do projektu można składać od 12.09.2018 r. do 25.09.2018 r. w biurze projektu przy Zespole szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w s. nr 6 (biblioteka szkolna) w poniedziałki w godz. 11.30-13.30, wtorki w godz. 8.00-8.45, 9.40-10.40 w środy od 8.00-15.00. Wszystkich niezbędnych informacji (formy wsparcia, regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe) można uzyskać w biurze projektu. Opis form wsparcia znajduje się również na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach ogłoszeń w budynku ZS nr 1.

 

Ogłasza się nabór kandydatów wśród uczniów klas I – IV Technikum Handlowego do II edycji projektu Wsparcie na starcie. Formularz zgłoszeniowy do projektu można składać od 12.09.2018 r. do 25.09.2018 r. w biurze projektu przy Zespole szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w s. nr 6 (biblioteka szkolna) w poniedziałki w godz. 11.30-13.30, wtorki w godz. 8.00-8.45, 9.40-10.40 w środy od 8.00-15.00. Wszystkich niezbędnych informacji (formy wsparcia, regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularze zgłoszeniowe) można uzyskać w biurze projektu. Opis form wsparcia znajduje się również na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach ogłoszeń w budynku ZS nr 1.

O wynikach rekrutacji uczniowie zostaną powiadomieni
28 września 2018 r.

 

 

Projekt " Wsparcie na starcie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.4.Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020