Wsparcie na starcie

Informacje o projekcie
Nabór uczestników 2018 - Technikum Zawodowe
Nabór uczestników 2018 - Technikum Handlowe
Harmonogram zajęć - Technikum Handlowe
Harmonogram zajęć - Technikum Zawodowe
Harmonogram zajęć - Doradztwo zawodowe