2018.05.24
Zawodowo doskonali

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt staży zagranicznych dla profilu technik hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych został ZATWIERDZONY. Przyznane dofinansowanie to 92 966 EUR. Młodzież po raz kolejny będzie miała możliwość odbywać praktyki za granicą, tym razem w Hiszpanii i w Irlandii.

2018.09.03
Rekrutacja do projektu "Zawodowo doskonali"

Rozpoczynamy rekrutację do projektu "ZAWODOWO DOSKONALI" realizowanego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+. Projekt skierowany jest do 32 uczniów kształcący się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt przewiduje odbycie 4 -tygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych dla uczniów, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do klasy trzeciej oraz odbycie 4-tygodniowego stażu zawodowego w Irlandii dla zawodu technik hotelarstwa dla uczniów, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do klasy drugiej lub trzeciej.