Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie otrzymał dofinansowanie na zakup książek do szkolnej biblioteki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono  łącznie 1050 książek (beletrystyka), z czego 786 to lektury szkolne. Łącznie wydano kwotę 14 983,80 zł.

Zakupione pozycje znacznie wzbogaciły szkolne zasoby, co wpłynęło na wzrost aktywności czytelniczej uczniów.

Ponad 30 pozycji czytelniczych podarowała naszej szkole Biblioteka Publiczna w Koszalinie w ramach współpracy między placówkami.

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w poszczególnych oddziałach będą realizowane różnorodne  projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

LISTA ZAKUPIONYCH KSIĄŻEK