Tydzień Matematyki w Ekonomie

Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie od 2012 roku jest organizatorem ogólnomiejskiego „Tygodnia Matematyki”. Celem projektu jest przełamanie barier młodzieży związanych z nauką przedmiotów ścisłych. Ważnym aspektem jest także ukazanie nowych możliwości rozwoju wynikających z nauki matematyki i podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach technicznych.

Tegoroczny Tydzień Matematyki pod hasłem „Twój sukces – pochodną matematyki” odbył się w dniach 12 - 18 marca 2018 roku. Projekt był adresowany do młodzieży koszalińskich techników i gimnazjów. Patronat objęli Prezydent Miasta Koszalina, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej. W „Tygodniu Matematyki” brało udział około 1000 osób. Projekt był realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, oraz koszalińskimi szkołami ponadgimnazjalnymi. Inicjatywa wspierana była przez koszalińskie firmy Firmus Group, Dajar, MediaMarkt oraz MEC w Koszalinie.

Projekt w innowacyjny sposób przedstawiał związek matematyki z ekonomią. Realizacja celów związana była z promocją kreatywnego myślenia. Organizacja spotkań w formie: konkursów, gier logicznych, meczów matematycznych koszalińskich techników, turniejów szachowych i sportowych, wykładów popularnonaukowych. Wydarzeniu towarzyszył międzyszkolny konkurs fotograficzny "Obiekty matematyczne naszego miasta”, na który wpłynęło ponad 40 prac. Odbyły się wykłady popularnonaukowe między innymi pt. „Sofizmaty, paradoksy i zagadki logiczne” Barbary Pawlak z  Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie.

Jedną z wielu interesujących propozycji było obchodzone cyklicznie ,,Święto Liczby PI”, w ramach którego wyłoniona została osoba, która z pamięci podała największe rozwinięcie liczby PI w ilości 773 liczb po przecinku. Młodzież w czasie przerw lekcyjnych oraz turniejów w ramach ,,kawiarenki szkockiej” za rozwiązaną zagadkę matematyczną otrzymywała słodki poczęstunek. W trakcie całego Tygodnia Matematyki „kawiarenka szkocka” obsłużyła ponad 800 osób. Projekt zakończył się meczem piłki siatkowej pomiędzy nauczycielami i tegorocznymi maturzystami.

Realizacja projektu oraz ogromne zainteresowanie młodzieży, mediów oraz partnerów gwarantowało sukces przedsięwzięcia i stanowi podstawę do dalszej promocji matematyki.

 Tydzień matematyki w liczbach:

  • Zgłoszono ponad 40 prac fotograficznych w temacie "Obiekty matematyczne naszego miasta".
  • Rozwiązano ponad 800 zadań w ramach Kawiarenki Szkockiej, wydając tyle samo poczęstunków.
  • W Meczach Matematycznych Koszalińskich Techników rywalizowały drużyny reprezentujące ZS nr 1, ZS nr 7, ZS nr 8, ZS nr 9, ZS nr 10 z Koszalina.
  • W konkursie Myśl Logicznie rywalizowało 12 gimnazjalistów, reprezentantów 6 koszalińskich gimnazjów.
  • Turniej Szachowy rywalizowało 40 uczniów i nauczycieli.
  • Odbył się towarzyski drużynowy mecz szachowy ZS nr 1 – ZS nr 2
  • W konkursie Mistrz Pamięci podano z pamięci 773 cyfr po przecinku liczby Pi.
  • Z okazji „Święta liczby PI” pierwszy raz zorganizowano konkurs gastronomiczny „Pi – Pie” przedstawiający wypieki związane z liczbą PI.
  • W wykładach popularnonaukowych uczestniczyło ponad 200 osób.
  • W konkursach ekonomicznych uczestniczyła grupa ponad 90 osób, walcząc o nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Koszalin oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Koszalin.