2020.06.25
Praktyki zawodowe

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.06.2020 roku przywraca się od 29 czerwca 2020 roku zajęcia praktyczne u pracodawców, dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Uczniowie są zobowiązani świadczyć pracę na podstawie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w pełnym wymiarze zatrudnienia - od poniedziałku 29 czerwca do piątku do 1 września 2020 roku, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy.


Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej