2020.06.23
Koszalińska Szkoła Ćwiczeń

Miło nam poinformować, że w koszalińskim Ekonomie powstała Szkoła Ćwiczeń. W nowoczesne pomoce dydaktyczne wyposażone zostaną pracownie matematyczne, informatyczna, fizyczna, biologii, chemii i geografii. Powstanie też multimedialne laboratorium językowe.

Nauczyciele wymienionych przedmiotów będą służyli pomocą oraz wsparciem metodycznym dla szkół z Koszalina i regionu, biorących udział w projekcie.

Dofinansowanie na realizację projektu "Koszalińska Szkoła Ćwiczeń", którego całkowita wartość wynosi 1 341 396,00 zł  przyznano w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki realizacji projektu szkoła zyska doposażenie o wartości 759 649,00 zł.

Koszalińska Szkoła Ćwiczeń to projekt realizowany przez Gminę Miasto Koszalin, Partnerami projektu są Politechnika Koszalińska oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie jako placówka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Koszaliński Ekonom wskazany został jako szkoła, której grupa nauczycieli matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych prowadziła będzie działania mające na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli szkół współpracujących oraz studentów kierunków nauczycielskich.

Nauczyciele trenerzy z koszalińskiego Ekonoma wezmą udział w szeregu szkoleń, umożliwiających poszerzenie wiedzy, którą będą mogli wykorzystać zarówno podczas pracy z uczniami jaki i podczas konsultacji z innymi nauczycielami. W szkole powstaną wzorcowe pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny, w których prowadzone będą zajęcia pokazowe oraz warsztaty.